Servizi

O Raporcie INCB (Cecoslovacco)

Niedbanie o preferowanie represji

Raport INCB, który odzwierciedla i potwierdza podejście Biura ONZ d/s Narkotyków i Przestępczości do sprawy globalnego problemu narkotyków, nie idzie w parze z podstawowymi uniwersalnymi wartościami ONZ takimi jak współczucie, wolność, prawa człowieka i nieustająca walka o lepszy świat. Jest to wyraźnie widoczne w części raportu INCB dotyczącego Tajlandii, gdzie, pierwszego Lutego 2003 roku rząd rozpoczął oficjalną Wojnę z Narkotykami, której celem była eliminacja narkotyków w ciągu trzech miesięcy. Bezlitosne mordy następujące później (około 2700 zabitych) otrzymały ostrą krytykę ze strony grup obrony praw człowieka oraz Komisji d/s Praw Człowieka ONZ, wzburzonych nowymi politykami. (sprawdź Sympozium w Lizbonie: Polityka Narkotykowa w Tajlandii , Prof. Pasuk Phongpaichit)

Raport INCB wspomina o wysiłkach Tajlandii w celu eliminowania narkotyków, nie wspomina jednak o naruszeniu Praw Człowieka podczas tej kampanii.

Brak odpowiedzi INCB na nowe, kompleksowe, globalne problemy jest bardzo niepokojący. Raport INCB jest nie naukowy, przeterminowany, tak jak i odpowiedź ONZ na rzeczywisty, globalny problem narkotykowy, twierdzi Dr. Barra.

Kontakt: The Senlis Council
Jane Francis
Tel: +33 1 49 96 63 70
Fax:+33 1 49 96 63 73
email francis (na) senliscouncil net
mobile: +33 6 6026 19 82

O INCB

Celem Biura jest odpowiedzialne promowanie rządom zgodności z międzynarodowymi traktatami narkotykowymi, oraz asystowanie w ich wdrażaniu. Zadania Biura są zapisane w tych traktatach. Mówiąc ogólnie, Biuro, zajmuje się dwoma aspektami kontroli narkotyków: produkcją oraz sprzedażą nielegalnych narkotyków, Biuro zapewnić ma iż istnieją adekwatne do potrzeb źródła nielegalnych narkotyków do celów medycznych i naukowych, oraz iż narkotyki pochodzące z tych źródeł nie trafiają na czarny rynek. Aktualnie, administruje systemem oceny wielkości i wartości rynku substancji narkotycznych poprzez przeprowadzanie badań statystycznych. Biuro monitoruje rządową kontrolę nad chemikaliami używanymi do produkcji nielegalnych narkotyków, asystuje też przy zabezpieczaniu możliwości dystrybucji tych półproduktów. Biuro identyfikować też ma miejsca słabości narodowych i międzynarodowego systemu kontroli narkotyków i przyczynia się ma do naprawy sytuacji. Dodatkowo, Biuro odpowiedzialne jest za dodawanie nowych półproduktów do listy substancji objętych międzynarodową kontrolą.

Aby uzyskać więcej informacji i zapoznać się z raportami INCB odwiedź: http://www.incb.org

O Senlis Council

Senlis Council został utworzony przez Sieć Europejskich Fundacji w Maju 2002, w mieście Senlis, Francja, aby służyć jako międzynarodowa sieć skupiająca wiedze i doświadczenie używane do nowych inicjatyw z zakresu Polityki Narkotykowej. Senlis Council Forum skupia polityków, renomowanych naukowców, niezależnych ekspertów i Organizację Pozarządowe (NGO) dążące do naprawienia globalnego problemu narkotykowego. Celem Senlis Council jest praca jako partner do dialogu z twórcami polityk na narodowym i między-rządowym poziomie, realizowane jest to poprzez stymulację wymiany doświadczeń na najwyższym poziomie oraz wprowadzanie nowych pomysłów do zintegrowanych polityk narkotykowych.

Aby uzyskać więcej informacji o pracy Senlis Council odwiedź: http://www.senliscouncil.net

,