Servizi

O Raporcie INCB (Cecoslovacco)

hyperreal.info
Nie dotrzymujący kroku raport INCB ciągle ignoruje olbrzymie zagrożenie dla światowego zdrowia.

Tutaj umieszczono obrazek z zewnętrznego serwera. Zanim klikniesz, przeczytaj dlaczego zablokowaliśmy ich wyświetlanie http://www.nidd.ac.cn/drugs/incb1.jpg

Polityka narkotykowa ciągle w kryzysie. Stanie się to jasne gdy przeczytasz ostatni coroczny raport Międzynarodowego Biura d/s Kontroli Narkotyków (INCB) wydany 2giego Marca 2004 roku. W tym samym czasie INCB denuncjuje pragmatyczne, i często odnoszące sukces, alternatywne polityki narkotykowe zaimplementowane przez wiele krajów, polityki które nie podporządkowują się międzynarodowemu reżimowi kontroli narkotyków. INCB jest odpowiedzialne za wdrażanie i nadzorowanie zgodności narodowych polityk narkotykowych z trzema traktatami narkotykowymi Organizacji Narodów Zjednoczonych. Traktaty te, oparte na podejściu represyjnym, przez ostatnie 40 lat, udowodniły swoją bezużyteczność w rozwiązywaniu problemów narkotykowych. Mimo to, INCB wciąż nie zastanawia się nad ich efektywnością, nie myśli też o tym czy wprowadzenie nowych polityk może być korzystne dla rozwiązania światowego problemu narkotykowego. Problem narkotyków jest wielowymiarowy i musi zostać objęty pragmatycznym, opartym na dowodach, unikającym ideologicznych opinii, podejściu powiedział Emmanuel Reinert, Dyrektor Senlis Council.

Nieodpowiedzialne pominięcie zagrożenia HIV/AIDS

Raport donosi o rosnącej w katastrofalnej skali liczbie nosicieli wirusa HIV/AIDS, podkreśla też znaczenie iniekcyjnych użytkowników narkotyków w szerzeniu zagrożenia chorobą HIV/AIDS w tych regionach. Polityki redukcji szkód, takie jak bezpieczne pomieszczenia iniekcyjne lub programy wymiany igieł udowodniły już swoją przydatność w ograniczaniu liczby zachorowań. Sprawą priorytetową powinno być w uczynienie tych metod w pełni docenionymi przez organy kontroli narkotyków Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Aktualnie, nie zostały one jeszcze oficjalnie zatwierdzone przez Komisję d/s Narkotyków i wciąż toczy się dyskusja o to czy Redukcja Szkód jest zgodna z międzynarodowymi traktatami, czy nie. Raport INCB z niechęcią o niej wspomina, a nawet kwestionuje jej motywacje i narzędzia.

Rośnie liczba zwolenników opinii iż nasz cenny czas jest bezmyślnie tracony na dyskutowanie o tym czy redukcja szkód jest zgodna czy nie z traktatami. Dr. Massimo Barra, były członek zarządu Globalnego Funduszu do walki z Aids i Tuberculosisand Malaria, głosi iż INCB spowalnia narodowe i międzynarodowe społeczności w walce z epidemią HIV/AIDS. Ślepe polityczne opinie INCB i reżimu kontroli narkotyków ONZ są nieodpowiedzialne, dodał Reinert.

Inne ciała ONZ takie jak np. Połączony Program ONZ d/s HIV/AIDS (UNAIDS) czy Światowa Organizacja Zdrowia wspierają praktyki redukcji szkód jako te które okazały się efektywne, bezpieczne i o wiele tańsze niż realizacja represyjnej kontroli w oparciu o aparat przymusu. Podczas niedawnej konferencji Unii Europejskiej, “Przełamując Barriery – Partnerstwo w walce z HIV/AIDS w Europie i Azji Centralnej”, odezwały się głosy nawołujące do poszanowania podstawowych praw człowieka, dostarczania skutecznej terapii HIV/AIDS, terapii uzależnień narkotykowych i usług redukcji szkód. (Segue alla pagina successiva >>)

,