Servizi

Vil prioritere helse ( Testo in norvegese)

Det Internasjonale Forbundet av Røde Kors- og Røde Halvmåneforeninger (IFRC) lanserer i dag sin årlige appell i Genève. I appellen ber de om 1,14 milliarder kroner til drift av programmer og operasjoner verden over. Hovedvekten ligger på helseprogrammer som står for mer enn 40 % av beløpet.

– IFRC har aldri tidligere viet helseprogrammene en så stor del av appellen. Dette representerer et skille i innfallsvinkelen til en organisasjon som har bygget sitt rykte på arbeidet med naturkatastrofer. Det er tydelig at de nasjonale Røde Kors- og Røde Halvmåneforeningene er mer opptatt av at 13 millioner dør hvert år som følge av smittsomme sykdommer. Til sammenligning døde i fjor 24 500 mennesker i naturkatastrofer, sier generalsekretær i IFRC, Markku Niskala.

Storsatsing mot AIDS Appellen tar sikte på å sikre støtte til 100 land hvorav 40 afrikanske land, der det er behov for til sammen 400 millioner kroner. Økt satsing mot HIV/AIDS epidemien i Afrika er en nøkkeloppgave for mange Røde Kors og Røde Halvmåneforeninger, ved siden av å bekjempe meslinger og polio. Som nummer to på listen over regionene hvor det trengs mest penger er Asia, som Forbundet har søkt om 310 millioner til. Dette inkluderer en betydelig støtte til oppbygging av helsestrukturen i Afghanistan og den Demokratiske Folkerepublikken Korea.

Dr. Massimo Barra, styremedlem i Globalt Fond for AIDS-bekjempelse og gjestetaler ved lanseringen av appellen i Geneve, ønsker prioriteringen av helse velkommen. – Jeg har vært vitne til et tidevannsskille i den humanitære verden de siste fem årene. Opprettelsen av Globalt Fond var en erkjennelse av at de eksisterende mekanismene for å bekjempe de globale helsetruslene ikke var tilstrekkelige. Prioriteringene vi nå ser i IFRCs appell er nok en positiv respons til den samme erkjennelsen, sa Dr. Massimo Barra.

Økt beredskap Under lanseringen ble det også lagt vekt på viktigheten av å redusere risiko i forbindelse med kriser, og å øke katastrofeberedskapen i Røde Kors- og Røde Halvmåneforeninger over hele verden.

– Vi søker betydelig støtte til katastrofehåndtering verden rundt. Færre mennesker døde som følge av naturkatastrofer i fjor, men over 600 millioner menneskers liv ble hardt rammet, sa Abbas Gullet, sjef for katastrofehåndtering i IFRC.

Styrker nasjonalforeningene I appellen blir det også søkt om betydelig støtte for å styrke Røde Kors- og Røde Halvmåne-foreningene i utviklingsland. Kapasitetsbygging på nasjonalt nivå er en essensiell del av vårt arbeid som et forbund og vi har sett viktigheten av å ha Røde Kors og Røde Halvmåne responsmekanismer på steder så forskjellig som Balkan, Afghanistan, Irak og Somalia, sa generalsekretær i IFRC, Markku Niskala.

,